Generální
patner

Testy výkonnosti hráčů

Testy výkonnosti kluků LCC

Jednotlivé testy se budou provádět průběžně během sezóny, poprvé na soustředění 2023 a potom během roku, nejméně však 2x za sezónu. Testy jsou stejné pro všechny kategorie. Po konzultacích jsme dospěli ke shodě na následujících testech:

1. Hod lakroskou o zeď bez dopadu míče
Hází se ze vzdálenosti 250 cm v časovém limitu 1 min. a počítá se počet nahrávek o zeď. Test se provádí na obě ruce a náhradní míčky jsou k dispozici v dostatečném počtu.

2. Hod lakroskou do dálky
Hází se z místa nebo s rozběhem do vyznačeného koridoru o šířce 6 m. 

3. Hod (střela) lakroskou na přesnost
Hází se ze vzdálenosti 6 m na vyznačený obdélník velikosti 25x40 cm se zpětným odrazem míče o zem. Počítá se počet platných zásahů za 1 minutu (hráč musí i chytit odražený míč).

4. Člunkový běh

Běží se dle schématu Illinois Agility Test s  lakroskou v obou rukách a s míčkem. Je třeba se nohou dotknout země vedle kužele. Měří se výsledný čas.

5. Výdrž ve vzporu ležmo

6. Beep test (viz zde)

Dovednosti 1 a 3 mohou hráči kdykoliv trénovat na zdi za sokolovnou (terč bude domalován).


Výsledky
Červenec/srpen 2023