Generální
patner

Pojištění

Úrazové pojištění
Členové LCC/Sokola mají v rámci svého členství sjednáno základní úrazové pojištění. V případě úrazu na tréninku nebo při zápasech je možné nahlásit pojistnou událost. Pojistná událost se nahlašuje po ukončení léčby. Vyplňte formulář hlášení zde, přiložte kopie lékařských zpráv a doručte vše jednateli TJ (Ondřej Mika, mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911), který formulář potvrdí a odešle k vyřízení do pojišťovny.

Na cesty na zahraniční turnaje standardně uzavíráme pro účastníky výpravy pojištění, které kryje léčebné výlohy, odpovědnost a zahrnuje i úrazové pojištění.