Generální
patner

Členské příspěvky

S účinností od 10. 3. 2020 nesmí k soutěžnímu utkání nastoupit žádný člen LCC, který nemá zaplacené aktuální členské příspěvky. Toto bez výjimky platí pro každého a pověřujeme trenéry jednotlivých kategorií, aby na to dohlédli. Informace o stavu plateb získají od Ondřeje.
Pro hráče/hráčky s dluhy z předchozích let nabízíme možnost splácení za těchto podmínek:
– výše měsíční splátky bude činit nejméně 10 % z výše nedoplatku,
– měsíční splátka nesmí být menší než 500 Kč.

Členské příspěvky za rok 2024
Příspěvky se skládají z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu. Platit je možné buď za kalendářní pololetí, nebo za kalendářní rok. Platba za rok je u sokolských příspěvků zvýhodněna. Pro rok 2024 platí tyto sazby:
● Dospělí:
Sokol – 2100 Kč/kal. pololetí + LCC – 1500 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 3600 Kč/kal. pololetí);
nebo Sokol – 3500 Kč/kal. rok + LCC – 3000 Kč/kal. rok (tj. celkem 6500 Kč/kal. rok);
● Děti do 18 let (resp. i středoškoláci):
Sokol – 1700 Kč/kal. pololetí + LCC – 1500 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 3200 Kč/kal. pololetí);
nebo Sokol – 3000 Kč/kal. rok + LCC – 3000 Kč/kal. rok (tj. celkem 6000 Kč/kal. rok).

Při dvou sourozencích je u lakrosových příspěvků sleva 100 Kč na dítě za pololetí, při třech a více sourozencích pak 200 Kč dítě za pololetí.

Přehled při platbě za pololetí – splatnost 15. 2. 2024 a 30. 9. 2024

  dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 2100 1700 2x 1700 = 3400 3x 1700 = 5100
LCC 1500 1500 2x 1400 = 2800 3x 1300 = 3900
Celkem 3600 3200 6200 9000


Přehled při platbě za rok – splatnost 15. 2. 2024

  dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 3500 3000 2x 3000 = 6000 3x 3000 = 9000
LCC 3000 3000 2x 2800 = 5600 3x 2600 = 7800
Celkem 6500 6000 11 600 16 800

Platí se na účet TJ Sokol Radotín:
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena

Po úhradě automaticky zasíláme na kontaktní e-mail potvrzení o úhradě (daňový doklad). Pokud máte možnost čerpat na sportovní činnost příspěvek od zaměstnavatele a potřebujete k tomu fakturu nebo jiné formality, kontaktujte Ondřeje Miku (mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911).

Obyvatelé Prahy 5 (nikoliv Prahy 16) a Prahy 6 mají možnost získat na sportování a případně na soustředění příspěvek v rámci programu Aktivní město. V souvislosti s tím můžete také zkusit využít program Darujeme kroužky dětem, kde by naše aktivity měly být jedním z podporovaných projektů.

Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde, formulář zde, popř. prostřednictvím portálu Moje VZP; OZP – info zde) přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů. VZP například dospělým poskytuje 500 Kč, dětem 2000 Kč. ZPMVČR přispívá dětem na sport 1500 Kč, více zde.

______________

Členské příspěvky za rok 2023
Příspěvky se skládají z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu. Platit je možné buď za kalendářní pololetí, nebo za kalendářní rok. Platba za rok je u sokolských příspěvků zvýhodněna. Pro rok 2023 platí tyto sazby:
● Dospělí:
Sokol – 2000 Kč/kal. pololetí + LCC – 1400 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 3400 Kč/kal. pololetí);
nebo Sokol – 3400 Kč/kal. rok + LCC – 2800 Kč/kal. rok (tj. celkem 6200 Kč/kal. rok);
● Děti do 18 let (resp. i středoškoláci):
Sokol – 1600 Kč/kal. pololetí + LCC – 1400 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 3000 Kč/kal. pololetí);
nebo Sokol – 2900 Kč/kal. rok + LCC – 2800 Kč/kal. rok (tj. celkem 5700 Kč/kal. rok).

Při dvou sourozencích je u lakrosových příspěvků sleva 100 Kč na dítě za pololetí, při třech a více sourozencích pak 200 Kč dítě za pololetí.

Přehled při platbě za pololetí – splatnost 28. 2. 2023 a 30. 9. 2023

dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 2000 1600 2x 1600 = 3200 3x 1600 = 4800
LCC 1400 1400 2x 1300 = 2600 3x 1200 = 3600
Celkem 3400 3000 5800 8400


Přehled při platbě za rok – splatnost 28. 2. 2023

dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 3400 2900 2x 2900 = 5800 3x 2900 = 8700
LCC 2800 2800 2x 2600 = 5200 3x 2400 = 7200
Celkem 6200 5700 11 000 15 900

Platí se na účet TJ Sokol Radotín:
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena