Generální
patner

Členské příspěvky

S účinností od 10. 3. 2020 nesmí k soutěžnímu utkání nastoupit žádný člen LCC, který nemá zaplacené aktuální členské příspěvky. Toto bez výjimky platí pro každého a pověřujeme trenéry jednotlivých kategorií, aby na to dohlédli. Informace o stavu plateb získají od Ondřeje.
Pro hráče/hráčky s dluhy z předchozích let nabízíme možnost splácení za těchto podmínek:
– výše měsíční splátky bude činit nejméně 10 % z výše nedoplatku,
– měsíční splátka nesmí být menší než 500 Kč.

Členské příspěvky za rok 2022
Příspěvky se skládají z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu. Platit je možné buď za kalendářní pololetí, nebo za kalendářní rok. Platba za rok je u sokolských příspěvků zvýhodněna. Pro rok 2022 platí tyto sazby:
● Dospělí:
Sokol – 1700 Kč/kal. pololetí + LCC – 1200 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 2900 Kč/kal. pololetí);
nebo Sokol – 3000 Kč/kal. rok + LCC – 2400 Kč/kal. rok (tj. celkem 5400 Kč/kal. rok);
● Děti do 18 let (resp. i středoškoláci):
Sokol – 1400 Kč/kal. pololetí + LCC – 1200 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 2600 Kč/kal. pololetí);
nebo Sokol – 2500 Kč/kal. rok + LCC – 2400 Kč/kal. rok (tj. celkem 4900 Kč/kal. rok).

Při dvou sourozencích je u lakrosových příspěvků sleva 100 Kč na dítě za pololetí, při třech a více sourozencích pak 200 Kč dítě za pololetí.

Přehled při platbě za pololetí – splatnost 15. 2. 2022 a 30. 9. 2022

  dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 1700 1400 2x 1400 = 2800 3x 1400 = 4200
LCC 1200 1200 2x 1100 = 2200 3x 1000 = 3000
Celkem 2900 2600 5000 7200


Přehled při platbě za rok – splatnost 15. 2. 2022

  dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 3000 2500 2x 2500 = 5000 3x 2500 = 7500
LCC 2400 2400 2x 2200 = 4400 3x 2000 = 6000
Celkem 5400 4900 9400 13 500

Platí se na účet TJ Sokol Radotín:
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena

Po úhradě automaticky zasíláme na kontaktní e-mail potvrzení o úhradě (daňový doklad). Pokud máte možnost čerpat na sportovní činnost příspěvek od zaměstnavetele a potřebujete k tomu fakturu nebo jiné formality, kontaktujte Ondřeje Miku (mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911).

Obyvatelé Prahy 5 (nikoliv Prahy 16) mají možnost získat na sportování a případně na soustředění příspěvek v rámci programu Aktivní město.

Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde, formulář zde, popř. prostřednictvím portálu Moje VZP; OZP – info zde) přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů. VZP například dospělým poskytuje 500 Kč, dětem 800 Kč. ZPMVČR přispívá dětem na sport 1500 Kč, více zde.