Generální
patner

Členská schůze LCC

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a svolává ji nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor klubu. Členská schůze klubu zejména:
● projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru,
● schvaluje Směrnice klubu, vnitřní předpisy a veškeré jejich změny,
● projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období,
● projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,
● volí na tříleté období předsedu Výkonného výboru, členy Výkonného výboru navržené jednotlivými členy klubu, včetně náhradníků,
● rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

___________________

Zápis z členské schůze LCC z 13. 12. 2023
Zápis z členské schůze LCC za 17. 9. 2020