Generální
patner

Body za brigády

1. Cíl zavedení systému odměňování
Cílem systému odměňování je větší zapojení hráčů do chodu LCC Radotín, posílení jejich vztahu ke klubu a motivace k práci pro klub.

2. Princip bodů
● Členové LCC mají možnost podílet se na chodu klubu a za svou aktivitu získat odměnu – body.
● Body lze následně uplatnit:
    – k „úhradě“ akcí, na něž se vybírá poplatek nad rámec členských příspěvků (soustředění, výpravy na hory, výpravy na turnaje v zahraničí atp.);
    – k pořízení sportovního vybavení, které nabízí klub (typicky prostřednictvím klubového e‑shopu). Body nelze uplatnit k „proplacení“ sportovního vybavení pořízeného jinde.
    – k „úhradě“ startovného na turnajích pořádaných klubem (Memoriál Aleše Hřebeského, Frank Menschner Cup);
● Body nelze uplatnit k „úhradě“ členských příspěvků.
● Body jsou nepřenosné. O výjimkách může rozhodnout VV klubu.
● Body nelze převést na peníze.

3. Možnosti, jak získat body
● Jako asistent trenérů při trénincích mladších kategorií po domluvě s trenéry dané kategorie a schválení od šéftrenérů. Odtrénované hodiny rozhodné pro počet bodů se evidují ve sdílené tabulce, která slouží mj. jako podklad pro odměňování trenérů.
● Za zapisování, časomíru nebo pořadatelskou službu při zápasech a turnajích pořádaných LCC (Juniorská liga, Ebox, SheBox, Memoriál Aleše Hřebeského, Frank Menschner Cup a jiné). Netýká se NBLL nebo soutěží pořádaných ČSML či ČŽL, kde jsou pravidla stanovena svazy). Evidenci získaných bodů má na starost koordinátor zapisovatelů a časoměřičů pro příslušnou akci.
● Za pomoc při údržbě areálu nebo na chodu klubu, ať už na vypsaných brigádách, nebo po individuální domluvě s manažerem klubu, jednatelem Sokola nebo správcem areálu. Evidenci takto získaných bodů vede koordinátor (zadavatel) prací.

4. Postup, jak uplatnit získané body
● Aktuální stav bodů lze zjistit v přehledu v této tabulce (tip: k vyhledání svého „účtu“ na listě Detaily použijte vyhledávání svého jména pomocí Ctrl+F).
● Hráč, popř. rodič, požádá osobu zodpovědnou za vybírání poplatků za výpravu, za prodej zboží nebo za výběr startovného o možnost uplatnění nastřádaných bodů, a to nejpozději v termínu splatnosti platby.
● Uplatnit lze nejvýše tolik bodů, kolik má hráč v tomto termínu nastřádáno, tj. nelze např. účast na výpravě do zahraničí odpracovávat zpětně.
● U turnajů pořádaných klubem lze k úhradě startovného započítat i body získané na brigádě na úklid areálu po akci. Rozdíl, o který po tomto termínu startovné převyšuje hodnotu nastřádaných bodů, hráči doplatí.
● Pro účely úhrad je hodnota bodu 1 Kč.

4. Sazby bodů
Sazby bodů stanovuje VV klubu.